Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:03:36
Part resolutiva
00:03:44
Votació de la urgència: Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
00:03:45
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2023.
00:07:02
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 23 d'octubre de 2023.
00:07:27
Expedient 1471/2023. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024.
00:07:47
Expedient 1221/2022. Aprovació definitiva del pla parcial de delimitació del sector SUD-2 MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ.
00:57:34
Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
00:58:52
Activitat de control
01:06:47
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
01:06:49
Donar compte de les actes números 7, 8 i 9 de Junta de Govern de 2023.
01:28:50
Precs i preguntes
01:35:07
Inicio de la sesión  Inici
00:03:31   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:03:36   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:03:44   Sense intervencions
1  Votació de la urgència: Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministraments i obres 'per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU'.
00:03:45   8 Intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2023.
00:07:02   5 Intervencions
3  Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 23 d'octubre de 2023.
00:07:27   1 Intervenció
4  Expedient 1471/2023. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024.
00:07:47   43 Intervencions
5  Expedient 1221/2022. Aprovació definitiva del pla parcial de delimitació del sector SUD-2 MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ.
00:57:34   7 Intervencions
6  Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministraments i obres 'per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU'.
00:58:52   9 Intervencions
B)  Activitat de control
01:06:47   Sense intervencions
7  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
01:06:49   36 Intervencions
8  Donar compte de les actes números 7, 8 i 9 de Junta de Govern de 2023.
01:28:50   14 Intervencions
C)  Precs i preguntes
01:35:07   10 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:41:59   Sense intervencions
<