Sessió plenària ordinària dilluns 4 de desembre de 2023

Durada: 01:42:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:03:31 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:03:36 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:03:44 Sense intervencions
1 Votació de la urgència: Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
  00:03:45 8 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2023.
  00:07:02 5 Intervencions
3 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 23 d'octubre de 2023.
  00:07:27 1 Intervenció
4 Expedient 1471/2023. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024.
  00:07:47 43 Intervencions
5 Expedient 1221/2022. Aprovació definitiva del pla parcial de delimitació del sector SUD-2 MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ.
  00:57:34 7 Intervencions
6 Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
  00:58:52 9 Intervencions
B) Activitat de control
  01:06:47 Sense intervencions
7 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  01:06:49 36 Intervencions
8 Donar compte de les actes números 7, 8 i 9 de Junta de Govern de 2023.
  01:28:50 14 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:35:07 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:41:59 Sense intervencions