Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
00:03:21
Part resolutiva
00:03:21
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 4 de desembre de 2023.
00:03:21
Expedient 1471/2023. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal.
00:03:29
Expedient 56/2024. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 37 del Preu públic pel servei del Centre de Dia per a la gent gran "CASA GIMFERRER".
00:06:36
Expedient 1065/2022. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana sector 3 de Ca l'Anguera de Calaf.
00:09:37
Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del lot núm. 3 del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
00:11:38
Expedient 1353/2023 Aprovació de l'expedient de contractació d'obres per l'execució del projecte executiu "Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.
00:20:38
Activitat de control
00:31:11
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:31:12
Donar compte de les actes números 10 i 11 de Junta de Govern de 2023.
00:41:48
Donar compte del PMP del tercer i quart trimestre del 2023.
00:42:01
Precs i preguntes
00:42:29
1  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 4 de desembre de 2023.
00:03:21   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:03:21   Sense intervencions
0  Obertura de la sessió
00:03:21   Sense intervencions
Inicio de la sesión  Inici
00:03:21   Sense intervencions
2  Expedient 1471/2023. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal.
00:03:29   9 Intervencions
3  Expedient 56/2024. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 37 del Preu públic pel servei del Centre de Dia per a la gent gran 'CASA GIMFERRER'.
00:06:36   11 Intervencions
4  Expedient 1065/2022. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana sector 3 de Ca l'Anguera de Calaf.
00:09:37   7 Intervencions
5  Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del lot núm. 3 del contracte mixt de subministraments i obres 'per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU'.
00:11:38   13 Intervencions
6  Expedient 1353/2023 Aprovació de l'expedient de contractació d'obres per l'execució del projecte executiu 'Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf', en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.
00:20:38   13 Intervencions
B)  Activitat de control
00:31:11   Sense intervencions
7  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:31:12   32 Intervencions
8  Donar compte de les actes números 10 i 11 de Junta de Govern de 2023.
00:41:48   4 Intervencions
9  Donar compte del PMP del tercer i quart trimestre del 2023.
00:42:01   3 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:42:29   5 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:45:23   Sense intervencions
<