Sessió plenària ordinària dilluns 29 de gener de 2024

Durada: 00:45:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 4 de desembre de 2023.
  00:03:21 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:03:21 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:03:21 Sense intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:03:21 Sense intervencions
2 Expedient 1471/2023. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal.
  00:03:29 9 Intervencions
3 Expedient 56/2024. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 37 del Preu públic pel servei del Centre de Dia per a la gent gran "CASA GIMFERRER".
  00:06:36 11 Intervencions
4 Expedient 1065/2022. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana sector 3 de Ca l'Anguera de Calaf.
  00:09:37 7 Intervencions
5 Expedient 1163/2023. Aprovació de l'adjudicació del lot núm. 3 del contracte mixt de subministraments i obres "per la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU".
  00:11:38 13 Intervencions
6 Expedient 1353/2023 Aprovació de l'expedient de contractació d'obres per l'execució del projecte executiu "Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.
  00:20:38 13 Intervencions
B) Activitat de control
  00:31:11 Sense intervencions
7 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:31:12 32 Intervencions
8 Donar compte de les actes números 10 i 11 de Junta de Govern de 2023.
  00:41:48 4 Intervencions
9 Donar compte del PMP del tercer i quart trimestre del 2023.
  00:42:01 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:42:29 5 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:45:23 Sense intervencions