Sessió plenària ordinària dilluns 25 de març de 2024

Durada: 01:40:26
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
0 Obertura de la sessió
  00:02:16 Sense intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:02:19 1 Intervenció
1 Votació de la urgència: Donar compte de la liquidació de l'exercici 2023.
  00:02:26 17 Intervencions
2 Votació de la urgència: Expedient 551/2024. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 5_2024. Generació de crèdit.
  00:03:45 1 Intervenció
3 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 29 de gener de 2024.
  00:04:15 1 Intervenció
4 Expedient 501/2024. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 2_2024. Transferència de crèdit.
  00:04:40 14 Intervencions
5 Expedient 507/2024. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 4_2024. Generació de crèdit.
  00:25:56 15 Intervencions
6 Expedient 250/2024. Aprovació de l'increment de retribucions del personal (component variable per l'augment de l'IPC 2023).
  00:31:36 5 Intervencions
7 Expedient 354/2024. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Calaf sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per a infraccions de normes de circulació en vies urbanes.
  00:33:15 5 Intervencions
8 Expedient 457/2024. Aprovació de la pròrroga per al 2025 del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials pel servei Centre de Dia.
  00:34:27 5 Intervencions
9 Expedient 14/2024. Aprovació de la bonificació de l'ICIO per esdevenir BCIL (CPO 120/2023).
  00:35:20 4 Intervencions
10 Expedient 1065/2022. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana PMU 3 "Ca l'Anguera".
  00:36:26 6 Intervencions
11 Expedient 1353/2023 Declaració deserta de la licitació del contracte d'obres per l'execució del projecte executiu "Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU i actualització de preus.
  00:38:32 4 Intervencions
12 Expedient 471/2024 Contracte d'obres per l'execució del projecte executiu "Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU (2a. licitació).
  00:46:24 10 Intervencions
13 Moció presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Junts per Catalunya - Compromís Municipal i Sumem per Calaf - Candidatura de Progrés per a expressar la preocupació pel deteriorament del servei de transport públic a l'Alta Segarra i altres qüestions relacionades amb la mobilitat sostenible.
  00:55:28 7 Intervencions
14 Expedient 551/2024. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 5_2024. Generació de crèdit.
  01:03:52 7 Intervencions
B) Activitat de control
  01:06:24 Sense intervencions
15 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  01:06:27 28 Intervencions
16 Donar compte de les actes números 1 i 2 de Junta de Govern de 2024.
  01:15:40 2 Intervencions
17 Donar compte de la liquidació de l'exercici 2023.
  01:15:52 7 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:17:39 44 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:40:18 Sense intervencions